Gezinsbegeleiding

Een kind met een gedragsprobleem kan een behoorlijke stempel op het gezin drukken. Dit kan resulteren tot opvoedingsproblemen of een ontwricht gezin. Door middel van gezinsbegeleiding proberen wij ouders, kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar met gedragsproblemen te ondersteunen in de veilige thuisomgeving. Dit doen wij door het vergroten van de vaardigheden van ouders en kinderen en op het voorkomen van pedagogische problemen.

Behalve voor pedagogische ondersteuning kunt u bij Nicon Care ook terecht voor opvoedingsondersteuning- en advies. Hierbij willen wij realiseren dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien en al hun talenten benutten. Opvoedingsondersteuning kan problemen voorkomen wanneer zich stoornissen voordoen in de ontwikkeling van een kind. Soms leidt het gedrag van het kind tot maatschappelijke problemen. Pedagogische advisering en opvoedingsondersteuning is een gemakkelijk toegankelijke vorm van ondersteuning aan ouders, kinderen en/of jongeren.

Zorgaanvraag en kosten
Om deze zorg vergoed te krijgen heeft u een indicatie nodig. In welke mate u daar recht op heeft wordt tot 2015 nog bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl). De kosten van de zorg betaalt u niet aan Nicon Care zelf, maar deze worden vergoed door de AWBZ. U betaalt alleen een inkomens afhankelijke bijdrage die geïnd wordt door het Centraal Administratiekantoor (www.hetcak.nl).