Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning is erop gericht om de ontstane beperkingen als gevolg van een geestelijke of lichamelijke beperking op te heffen, te verminderen of er leren mee te leven. Uitgangspunt van de begeleiding is zowel de fysieke (aanwezig in de samenleving), functionele (gebruikmaken van voorzieningen) als sociale integratie (gelijkwaardig in de samenleving) te bevorderen. Hierbij proberen wij de weerbaarheid te vergroten. Dit doen wij door ondersteuning te bieden bij:

  • Wonen en werken;
  • Omgaan met vrije tijd;
  • Praktische zaken (zoals structuur in het dagritme geven en omgaan met geld);
  • Ontwikkelen en onderhouden van sociale contacten;
  • Verantwoordelijkheid nemen voor keuzes;
  • Zoeken naar oplossingen voor problemen en inzicht krijgen in de problematiek die er speelt;
  • Onderlinge communicatie verbeteren.

Zorgaanvraag en kosten

Of u in aanmerking komt voor Ambulante ondersteuning  is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ambulante ondersteuning wordt door de gemeente gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wanneer u zich bij ons aanmeldt volgt er een gesprek met onze zorgcoördinator. Bij dit gesprek mag een familie, kennis of mantelzorger aanwezig zijn. In het gesprek wordt er gekeken naar wat u zelf en met anderen kunt regelen en waar u zorg en ondersteuning bij nodig hebt. Ook wordt er besproken welke vorm van ondersteuning bij u past en hoe deze ondersteuning eruit ziet. Indien u in aanmerking komt voor Ambulante ondersteuning stelt de zorgcoördinator een besluit vast en wordt er samen met u een ondersteuningsplan opgesteld.

Indien u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt de begeleiding vanuit die wet geregeld. Voor begeleiding vanuit de Wlz bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Hoeveel eigen bijdrage u moet betalen kunt een berekening maken op de website van het CAK (www.cak.nl).

Begeleiding vanuit de WMO is er geen eigen bijdrage verschuldigd.

Nicon Care biedt ambulante ondersteuning voor de gemeente Amsterdam, Diemen en Duivendrecht.