Klachten

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit en professionaliteit van onze zorgverlening. Bent u niet tevreden over onze zorgverlening? Laat het ons weten.

Heeft u een klacht?

Meldt uw ontevredenheid altijd bij uw eigen zorgverlener. Met de zorgverlener zijn afspraken gemaakt dat zij elke vorm van ontevredenheid dezelfde dag nog met de direct leidinggevende bespreken en gelijk oplossen. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de direct leidinggevende. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier in uw zorgdossier of u kunt gebruik maken van het contactformulier. Per post stuurt u uw klacht naar:

Nicon Care
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Montfoorthof 82
1106 JP Amsterdam-Zuidoost

U heeft ook altijd de mogelijkheid uw klacht telefonisch kenbaar te maken. U kunt dan bellen met de klachtenfunctionaris. Hij is op werkdagen te bereiken op 020-7720088. Mocht de klachtenfunctionaris en ook de directie ondanks alle inspanningen niet tot de juiste oplossing komen, dan bestaat er voor u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen bij de externe klachtencommissie van de geschillencommisie. De klachtencommissie werkt onpartijdig en zal met een uitspraak komen. De klachtenprocedure van Nicon Care is vastgelegd in ons klachtenreglement dat deel uitmaakt van het zorgdossier en is hier te downloaden via onze website.