Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid is gericht op voortdurende aandacht voor cliëntgericht werken, denken en handelen. Maar het is ook gericht op kwaliteitsverbetering, gerichte plannen en het op peil houden van de kennis en motivatie van onze medewerkers.

Uitgangspunt voor onze zorgverlening zijn de normen voor verantwoorde zorg. Nicon Care probeert zoveel mogelijk aan deze normen te voldoen. Minimaal één keer per jaar meten wij de zorginhoudelijke aspecten en één keer per twee jaar wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden op deze website gepubliceerd.

isohkz

Daarnaast toetsen wij regelmatig de kwaliteit van de zorgverlening aan de hand van het HKZ-keurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat uw instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.