Sociale Kaart

Nicon Care biedt meer dan thuiszorg alleen. Wij helpen u ook weg naar de juiste hulpverleners. Nadat wij de hulpvragen met u hebben besproken, gaan wij op zoek naar oplossingen. Daarbij gebruiken we DiSK als leidraad. DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. Met DiSK helpen wij u bij het vinden van de juiste voorziening en daarnaast is het een instrument voor een goede uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

 

Klik op onderstaande link voor de sociale kaart van uw gemeente.

Amsterdam (link is: http://www.socialekaart.amsterdam.nl/)