Kosten en financiering

 

Wijkverpleging

Wijkverpleging is te ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten die binnen de basisverzekering vallen. Om voor thuiszorg in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een geldig indicatiebesluit afgegeven door een wijkverpleegkundige of door het CIZ. U bent voor de wijkverpleging geen eigen bijdrage verschuldigd.

 

Langdurige zorg

Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) dient u in het bezit te zijn van een geldig indicatiebesluit afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het aanvragen, aanpassen of verlengen van een indicatie voor de thuiszorg kan de casemanager of de wijkverpleegkundige van Nicon Care u daarbij helpen.

Thuiszorg kunt u ontvangen in natura en vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij Zorg in Natura ontvangt u thuiszorg, waarbij Nicon Care in samenspraak met u, zorgt voor de thuiszorg en de administratie. Nicon Care levert de thuiszorg en legt verantwoording af bij het Zorgkantoor en het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Met een PGB ontvangt u een budget waarmee u zelf thuiszorg kunt inkopen. U wordt in sommige gevallen zelfs werkgever. U huurt uw eigen personeel in op de tijden die u het beste uitkomt. Dat brengt rechten en plichten met zich mee, ofwel u moet aan het Zorgkantoor verantwoording afleggen over de gedane uitgaven. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar het Zorgkantoor in uw regio. In de regio Amsterdam kan dat via Zilveren Kruis Zorgkantoor.

 

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning wordt door de gemeente gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg. De toegang tot deze zorg wordt door de Buurtteams in Amsterdam beoordeeld. U kunt deze zorg zowel in PGB als in Natura ontvangen.

Of u eigen bijdrage verschuldigd bent is van uw situatie afhankelijk. Vanuit de Wmo bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. Voor begeleiding vanuit de Wlz bent u wel eigen bijdrage verschuldigd. U kunt op de website van het CAK (www.cak.nl) berekenen hoeveel eigen bijdrage u verschuldigd bent. Voor ambulante begeleiding zijn wij gecontracteerd voor gemeente Amsterdam inclusief Diemen en Duivendrecht.

Heeft u hulp nodig bij uw sociale redzaamheid? Ga naar het Buurtteam Amsterdam. Sinds 1 april 2021 kunt u met de meeste hulpvragen bij hen terecht.

 

Hulp in de huishouding

Hulp in de huishouding kan vanuit de Wmo of Wlz gefinancierd worden. Voor beide gevallen is er een eigen bijdrage verschuldigd. Voor de hoogte van de eigen bijdrage kunt u de website van het CAK (www.cak.nl) raadplegen.