Cliëntenraad

Nicon Care heeft een cliëntenraad die momenteel uit twee leden bestaat. Deze leden behartigen en bewaken de belangen van alle cliënten van onze organisatie. De cliëntenraad functioneert onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei zaken die cliënten aangaan. 
De cliëntenraad praat, namens de de cliënt, mee over (beleids)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit is voor Nicon Care belangrijk, omdat de cliëntenraad onze enige partner is die vanuit de ervaring van cliënten kan spreken. De cliëntenraad is als het ware de stem van de cliënt.

 

Wat doet de cliëntenraad om bij te dragen aan de verbetering van de zorgverlening van Nicon Care:

  • komt op voor de belangen van cliënten en hun familie;
  • informeert cliënten over organisatiebesluiten die invloed hebben op de directie zorgverlening;
  • staat altijd open voor tips, ideeën en suggesties;
  • beoordeelt de gevolgen van het organisatiebeleid op het welzijn van de cliënten wat betreft de verleende zorg en dienstverlening;
  • volgt op kritische wijze het beleid van de organisatie en kijkt steeds of het cliëntenbelang hierin voldoende doorklinkt;
  • Heeft een signaalfunctie naar de directie en maakt de organisatie attent op wat er onder cliënten leeft. Dit kunnen wensen en behoeften zijn;
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn.

 

Waarvoor kunt u als cliënt of familie de cliëntenraad benaderen?
U kunt contact opnemen als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft voor verbetering van de zorg en dienstverlening. De cliëntenraad hoort graag wat er beter kan, maar ook waar u tevreden over bent. De cliëntenraad is het beste bereikbaar per mail: cliëntenraad@niconcare.nl. 

Bent u cliënt of familielid van een cliënt bij Nicon Care? De cliëntenraad is nog op zoek naar een extra lid voor de cliëntenraad. Vanuit de cliëntenraad kunt u namens de cliënten invloed uitoefenen op het beleid van Nicon Care.