Verpleging

Verpleging (VP) is gericht op het uitvoeren van verpleegkundige handelingen met het oog op herstel van de ziekte, het voorkomen van verergering van de ziekte of verlichting van pijn en ongemak. Ook wanneer u na een operatie of ongeval naar huis kan, maar nog wel medische verzorging nodig heeft, kunt u tot en met 2023 vertrouwen op de ervaren en professionele verpleegkundige thuiszorg van onze medewerkers. Denk hierbij o.a. aan wondzorg, stomazorg of toedienen van medicatie via injecties. Met ingang van 2023 zijn wij gestart met het afbouwen van de verpleging in de wijkverpleging en met ingang van 2024 zullen wij de verpleging enkel aanbieden vanuit de WLZ.

Zorgaanvraag en kosten

Verpleging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Voor verpleging vanuit de Wet langdurige zorg wordt de mate waarin u recht heeft op zorg bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl). Het CIZ geeft een indicatie af die vanuit de Wlz geleverd wordt.  Voor verpleging vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is een inkomensafhankelijke bijdrage en wordt door het Centraal Administratiekantoor (www.hetcak.nl) geïnd.