Klachten

Onze collega's doen er alles aan om u tevreden te stellen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de thuiszorg die wij leveren. Als zorgverleners willen wij elk vorm van onvrede in een vroeg stadium oppakken. Dat is ook onze visie van zorg verlenen, waarbij u als cliënt centraal staat.

Wij nodigen u uit om feedback te geven op een voor u onbevredigende situatie over de zorgverlening van Nicon Care. Wij gaan er vanuit dat wanneer in een vroeg stadium direct aandacht wordt besteed aan uw onvrede, afspraken kunnen worden gemaakt die onmiddellijk tot verbetering van de situatie leiden. Hierdoor kan verdere escalatie worden voorkomen.

Als er geen sprake is van verbetering of u uw klacht gelijk bij de klachtenfunctionaris kenbaar wil maken, kan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris altijd worden ingeschakeld. In ons klachtenreglement gaan wij hier uitgebreid op in. Hieronder zullen wij in het kort nader op ingaan.  

Bent u niet tevreden?

 • U maakt uw onvrede direct kenbaar bij de betrokken medewerker, zorgcoördinator of zorgmanager;
 • U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij adviseert en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn en zoekt samen met u naar passende oplossingen.

Hoe kunt u de onafhankelijke klachtenfunctionaris bereiken?

 • Per mail: klacht@verenigingspot.nl
 • Telefonisch: 035-5427517
 • Schriftelijk: Vereniging SPOT
  Postbus 5135
  1410 AC Naarden


Bent u het niet eens met de uitkomst van de bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Nicon Care, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorggeschil. Het Klachtenreglement van Stichting Zorggeschil vindt u hier. U kunt een klacht daar pas voorleggen nadat u de volledige klachtenprocedure van Nicon Care heeft doorlopen. 

 • De klacht moet binnen 5 weken na de afronding van de klacht door de onafhankelijke klachtenfunctionaris bij de Geschillencommissie worden ingediend door middel van het invullen van een vragenformulier dat bij de Geschillencommissie verkrijgbaar is.
 • De Geschillencommissie neemt de klacht opnieuw in behandeling en doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies.
 • De Geschillencommissie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.
 • Lees meer over de eisen van de wet- en regelgeving met betrekking tot klachten op de website van de Rijksoverheid.

 

Heeft uw klacht betrekking op de WMO in Amsterdam?

Met ingang van 1 januari 2024 is de klachtafhandeling in Amsterdam gewijzigd. Als u een klacht heeft over Nicon Care, dan kunt u dit ook rechtstreeks bij de gemeente Amsterdam indienen via deze linkU kunt u er ook voor kiezen om uw klacht bij de gemeente Amsterdam in te dienen via: klachtensociaal@amsterdam.nl  of op telefoonnummer 020-2514444 (maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur) of via 14020 (Wmo-helpdesk). Per post kunt u uw klachten bij de gemeente Amsterdam indienen via:

Gemeente Amsterdam 
Antwoordnummer 9087
1000 VV Amsterdam

Uw klacht indienen bij de ombudsman metropool Amsterdam
Als u een klacht heeft en u bent niet tevreden over de klachtenbehandeling door Nicon Care of de gemeente Amsterdam, dan kunt u terecht bij de Ombudsman Metropool Amsterdam via deze link. Indien u zich met een klacht direct tot de Ombudsman wendt dan stuurt de Ombudsman de klacht door naar het Klachtenteam Sociaal Domein. In de meeste gevallen neemt de Ombudsman ook rechtsreeks contact met ons op om de klacht te bespreken.