020 - 772 00 88 • info@niconcare.nl

Klachten

Onze collega's doen er alles aan om u tevreden te stellen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de thuiszorg die wij leveren. Als zorgverleners willen wij elk vorm van onvrede in een vroeg stadium oppakken. Dat is ook onze visie van zorg verlenen, waarbij u als cliënt centraal staat.

Wij nodigen u uit om feedback te geven op een voor u onbevredigende situatie over de zorgverlening van Nicon Care. Wij gaan er vanuit dat wanneer in een vroeg stadium direct aandacht wordt besteed aan uw onvrede, afspraken kunnen worden gemaakt die onmiddellijk tot verbetering van de situatie leiden. Hierdoor kan verdere escalatie worden voorkomen.

Als er geen sprake is van verbetering of u uw klacht gelijk bij de klachtenfunctionaris kenbaar wil maken, kan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris altijd worden ingeschakeld. Hieronder zullen wij nader op ingaan.

Bent u niet tevreden?

 • U maakt uw onvrede direct kenbaar bij de betrokken medewerker, zorgcoördinator of zorgmanager;
 • U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij adviseert en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn en zoekt samen met u naar passende oplossingen.

Hoe kunt u de onafhankelijke klachtenfunctionaris bereiken?

 • Per mail: klacht@verenigingspot.nl
 • Telefonisch: 035-5427517
 • Schriftelijk: Vereniging SPOT
  Postbus 5135
  1410 AC Naarden


Bent u het niet eens met de uitkomst van de bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Nicon Care, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorggeschil. Het Klachtenreglement van Stichting Zorggeschil vindt u hier. U kunt een klacht daar pas voorleggen nadat u de volledige klachtenprocedure van Nicon Care heeft doorlopen. 

 • De klacht moet binnen 5 weken na de afronding van de klacht door de onafhankelijke klachtenfunctionaris bij de Geschillencommissie worden ingediend door middel van het invullen van een vragenformulier dat bij de Geschillencommissie verkrijgbaar is.
 • De Geschillencommissie neemt de klacht opnieuw in behandeling en doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies.
 • De Geschillencommissie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.
 • Lees meer over de eisen van de wet- en regelgeving met betrekking tot klachten op de website van de Rijksoverheid.