Persoonlijke verzorging

Het liefst blijft u zolang mogelijk thuis wonen, maar wat als dat zonder deskundige hulp niet meer lukt? Dan kunt u een beroep doen op thuiszorg van Nicon Care. De thuiszorg van Nicon Care maakt het voor u mogelijk thuis te blijven wonen en toch de thuiszorg te krijgen die u nodig heeft. Het is erop gericht u te helpen bij de dagelijkse persoonlijke verzorging zoals uit bed komen, douchen, aan- en uitkleden etc. Ook kan een verzorgende u begeleiden bij het omgaan met uw ziekte en ouderdomsproblemen. Persoonlijke verzorging kan tijdelijk zijn, maar ook langdurig, bijvoorbeeld als u chronisch ziek bent. 
Met ingang van 2023 zijn wij gestart met het afbouwen van de persoonlijke verzorging in de wijkverpleging en met ingang van 2024 zullen wij de persoonlijke verzorging enkel aanbieden vanuit de WLZ.


Zorgaanvraag en kosten

Persoonlijke verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Om deze zorg vergoed te krijgen heeft u een indicatie nodig. In welke mate u daar recht op heeft, wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl). De kosten voor persoonlijke verzorging betaalt u niet aan Nicon Care zelf, maar deze worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt alleen een inkomensafhankelijke bijdrage, die geïnd wordt door het Centraal Administratiekantoor (www.hetcak.nl).