Persoonlijke verzorging

Het liefst blijft u zolang mogelijk thuis wonen, maar wat als dat zonder deskundige hulp niet meer lukt? Dan kunt u een beroep doen op thuiszorg van Nicon Care. De thuiszorg van Nicon Care maakt het voor u mogelijk thuis te blijven wonen en toch de thuiszorg te krijgen die u nodig heeft. Het is erop gericht u te helpen bij de dagelijkse persoonlijke verzorging zoals uit bed komen, douchen, aan- en uitkleden etc. Ook kan een verzorgende u begeleiden bij het omgaan met uw ziekte en ouderdomsproblemen. Persoonlijke verzorging kan tijdelijk zijn, maar ook langdurig, bijvoorbeeld als u chronisch ziek bent.


Zorgaanvraag en kosten

Persoonlijke verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Om deze zorg vergoed te krijgen heeft u een indicatie nodig. In welke mate u daar recht op heeft, wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl). De kosten voor persoonlijke verzorging betaalt u niet aan Nicon Care zelf, maar deze worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt alleen een inkomensafhankelijke bijdrage, die geïnd wordt door het Centraal Administratiekantoor (www.hetcak.nl).