Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning is erop gericht om de ontstane beperkingen ten gevolge van een mentale of lichamelijke beperking op te heffen, te verminderen of er leren mee te leven. Uitgangspunt van de begeleiding is zowel de fysieke (aanwezig in de samenleving), functionele (gebruikmaken van voorzieningen) als sociale integratie (gelijkwaardig in de samenleving) te bevorderen. Hierbij proberen wij de weerbaarheid te vergroten. Dit doen wij door ondersteuning te bieden bij:

  • Wonen en werken;
  • Omgaan met vrije tijd;
  • Praktische zaken (zoals structuur in het dagritme geven en omgaan met geld);
  • Ontwikkelen en onderhouden van sociale contacten;
  • Verantwoordelijkheid nemen voor keuzes;
  • Zoeken naar oplossingen voor problemen en inzicht krijgen in de problematiek die er speelt;
  • Onderlinge communicatie verbeteren.


Zorgaanvraag en kosten

Of u in aanmerking komt voor Ambulante ondersteuning is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ambulante ondersteuning wordt door de gemeente Amsterdam vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gefinancierd. Per gemeente kan de werkwijze verschillen. Neem daarom contact met ons op, zodat wij u hierover kunnen informeren. 
Wanneer u zich bij ons aanmeldt volgt er een gesprek met onze zorgcoördinator. Bij dit gesprek mag een familie, kennis of mantelzorger aanwezig zijn. In het gesprek wordt er gekeken naar wat u zelf en met anderen kunt regelen en waar u zorg en ondersteuning bij nodig hebt. Ook wordt er besproken welke vorm van ondersteuning bij u past en hoe deze ondersteuning eruit ziet. 

Of u in aanmerking komt voor Ambulante ondersteuning wordt door het Buurtteam of Wijkteam vastgesteld. Zij stellen uiteindelijk samen met u een ondersteuningsplan. Voor de ambulante ondersteuning vanuit de WMO bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

 

Indien u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt de begeleiding vanuit de Wlz geregeld. Voor begeleiding vanuit de Wlz bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Hoeveel eigen bijdrage u moet betalen, kunt u terugvinden op de website van het CAK.