020 - 772 00 88 • info@niconcare.nl

Huishoudelijke hulp

Als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking kunt u tegen problemen aanlopen bij het verrichten of onderhouden van de dagelijkse huishouding. Meestal kunt u in de meeste gevallen een beroep doen op uw sociale netwerk. Onze huishoudelijke medewerkers kunnen u in Amsterdam West en Amsterdam Zuidoost ondersteunen als u op niemand anders een beroep kunt doen. Onder hulp bij het huishouden wordt o.a. verstaan:

 • Stofzuigen
 • Strijken
 • Boodschappen doen
 • Ramen lappen
 • Badkamer schoonmaken
 • Was verzorgen
 • Balkon vegen

Soms is naast deze werkzaamheden ook enige hulp nodig bij het organiseren van het huishouden of bij de zorg voor huisgenoten. Ook dat valt onder hulp bij het huishouden.

 

Aanvraag en kosten
Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp kunt u altijd bij ons terecht. Onze collega's staan altijd klaar om u te helpen.
U kunt ook op twee andere manieren hulp bij het huishouden aanvragen:

Voor de huishoudelijke hulp betaalt u altijd een eigen bijdrage die geïnd wordt door het Centraal Administratiekantoor. De hoogte van het eigen bijdrage kunt u uitrekening via www.hetcak.nl.

Zo werkt de wachtlijst

Op dit moment is er geen plek voor nieuwe cliënten die hulp bij het huishouden nodig hebben. Er wordt in Amsterdam met een wachtlijst gewerkt. Het kan bijna een jaar duren voordat u aan de beurt bent.
Na de aanmelding plannen wij wel een intake om de hulpvraag vast te stellen. Op basis van dit gesprek stellen wij het ondersteuningsplan op en kunnen samen met u op zoek gaan naar oplossingen als u op de wachtlijst komt. Zo kunnen wij u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van robotstofzuigers of tijdelijk hulp via particuliere zorginstellingen huishoudelijke hulp in te huren. 

 

Wél hulp in urgente situatie

Mocht uw situatie urgent is, dan bestaat er alsnog de mogelijkheid de huishoudelijke hulp snel in te zetten. In urgente situaties vraagt vaak het ziekenhuis of huisarts de zorg aan. Dit geldt voor de volgende situaties:

 • Op ver­zoek van een trans­fer­ver­pleeg­kun­di­ge van het ziekenhuis
 • Bij een le­vens­ver­wach­ting kor­ter dan 3 maan­den
 • Bij een in­di­ca­tie thuis zor­gen voor de kin­de­ren
 • Als u niet meer eet om­dat er nie­mand is die het eten voor u kan ko­pen en klaar­ma­ken
 • Als u niet meer thuis kan wo­nen zon­der ie­de­re week hulp bij het huis­hou­den
 • Als u wacht op zorg van­uit de Wet lang­du­ri­ge zorg
 • Als u door psy­chi­sche pro­ble­men het huis­hou­den erg ver­waar­loost

Van zorgaanbieder wisselen

Ook als u van pgb naar zin wilt veranderen of van zorgaanbieder wilt wisselen, kunt u direct bij ons terecht.