Huishoudelijke hulp

Als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking kunt u tegen problemen aanlopen bij het verrichten of onderhouden van de dagelijkse huishouding. Meestal kunt u in de meeste gevallen een beroep doen op uw sociale netwerk. Onze huishoudelijke medewerkers kunnen u ondersteunen als u op niemand anders een beroep kunt doen. Onder hulp bij het huishouden wordt o.a. verstaan:

  • Stofzuigen
  • Strijken
  • Ramen lappen
  • Badkamer schoonmaken

Soms is naast deze werkzaamheden ook enige hulp nodig bij het organiseren van het huishouden of bij de zorg voor huisgenoten. Ook dat valt onder hulp bij het huishouden.

 

Aanvraag en kosten
Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp kunt u bij ons of bij uw gemeente (Amsterdam, Amstelveen, Almere) terecht. Onze collega's staan altijd klaar om u te helpen. U kunt voor uw aanvraag ook een beroep doen op de cliëntenondersteuners van bijvoorbeeld stichting Mee of Cliëntenbelang Amsterdam

Voor de huishoudelijke hulp betaalt u altijd een eigen bijdrage die geïnd wordt door het Centraal Administratiekantoor. De hoogte van het eigen bijdrage kunt u uitrekenen via www.hetcak.nl.

Wachtlijst in Amsterdam

In Amsterdam is Nicon Care alleen gegund voor de stadsdelen West, Zuidoost en Weesp. In alle stadsdelen geldt er een wachtlijst. Hierdoor is er op dit moment geen plek voor inwoners die hulp bij het huishouden nodig hebben. Het kan zes tot negen maanden duren voordat u aan de beurt bent. Voor meer informatie over de wachtlijst kunt u de website van de gemeente Amsterdam raadplegen. 

Na de aanmelding plannen wij altijd een intake om de hulpvraag vast te stellen. Op basis van dit gesprek stellen wij het ondersteuningsplan op en kunnen samen met u op zoek gaan naar oplossingen. Zo kunnen wij u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze robotstofzuigers of tijdelijk hulp via een particuliere zorginstellingen in te huren. 

 

Wél hulp in urgente situatie

Mocht uw situatie urgent zijn en kan de hulp niet wachten, dan bestaat er altijd de mogelijkheid de huishoudelijke hulp gelijk in te zetten. In urgente situaties vraagt meestal het ziekenhuis of uw huisarts de hulp aan. Dit geldt voor de volgende situaties:

  • Op ver­zoek van een trans­fer­ver­pleeg­kun­di­ge van het ziekenhuis
  • Bij een le­vens­ver­wach­ting kor­ter dan 3 maan­den
  • Als u niet meer eet om­dat er nie­mand is die het eten voor u kan ko­pen en klaar­ma­ken
  • Als u niet meer thuis kan wo­nen en kans op vervuiling groot is.
  • Als u wacht op zorg van­uit de Wet lang­du­ri­ge zorg
  • Als u door psy­chi­sche pro­ble­men het huis­hou­den erg ver­waar­loost

Van zorgaanbieder wisselen

Ook als u van pgb naar zin wilt veranderen of van zorgaanbieder wilt wisselen, kunt u direct bij ons terecht.