Dagbesteding

Mensen met een beperking, die niet meer kunnen deelnemen aan het normale arbeidsproces kunnen een beroep doen op begeleiding in groepsverband. Samen met u creëren wij dan een duidelijk ingevuld weekprogramma. Met een duidelijk ingevulde werkweek behoud je je sociale netwerk, heb je een zinvolle werkweek en creëer je structuur in je dagelijkse leven.

Nicon Care biedt begeleiding in groepsverband aan door activiteiten te ondernemen met haar cliënten. De activiteiten hebben de volgende doelstellingen:
• Het bevorderen van vaardigheden en zelfredzaamheid
• Het in stand houden van vaardigheden en zelfredzaamheid

Behalve de hierin bovengenoemde voorbeelden zijn er tal van andere invullingen mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicon Care.

 

Zorg aanvragen?

Of u in aanmerking komt voor dagbesteding is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dagbesteding wordt door de gemeente gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar kan ook vergoed worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Wanneer u zich bij ons aanmeldt, volgt er een gesprek met onze zorgcoördinator. Bij dit gesprek mag een familie, kennis of mantelzorger aanwezig zijn. In het gesprek wordt er gekeken naar wat u zelf en met anderen kunt regelen en waar u zorg en ondersteuning bij nodig hebt. Ook wordt er besproken welke vorm van ondersteuning bij u past en hoe deze ondersteuning eruit ziet. Indien u in aanmerking komt voor dagbesteding vraagt de zorgcoördinator de ondersteuning aan.

Of u een eigen bijdrage moet betalen is afhankelijk van uw situatie. Vanuit de WMO bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. Vanuit de Wlz betaalt u wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze kunt u via hetCak uitrekenen.