Over Nicon Care

Nicon Care is een thuiszorginstelling in Amsterdam met een eigen visie op de thuiszorg, waarbij de wensen van u als cliënt en uw familie centraal staan. Hierbij houdt Nicon Care uiteraard rekening met uw leefwijze, cultuur en religie. Ons thuiszorgteam bestaat uit verschillende gediplomeerde zorgprofessionals van verschillende afkomst. Hierdoor kan Nicon Care verder kijken dan alleen de thuiszorg. Nicon Care heeft verschillende zorgverleners en zorgconsulenten in dienst die de taal van onze cliënten spreken.

 

Het primaire doel van Nicon Care is het realiseren van een maatschappij waarin ieder individu de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, rekening houdend met de culturele en religieuze leefwijze. Om onze thuiszorgdiensten vorm te geven hanteren wij 7 kernwaarden. Deze kernwaarden zijn:
 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Gelijkheid
 • Kwaliteit
 • Solidariteit
 • Empathie
 • Integriteit

 

Missie en Visie Nicon Care

“Nicon Care bevordert het welbevinden van de cliënten, in al zijn diversiteit en met respect voor de individu”. Thuiszorgorganisaties vervullen in onze visie een sleutelpositie wanneer het gaat om de versterking van de positie van het individu. Samen met ketenpartners draagt het thuiszorgwerk in belangrijke mate bij aan het lichamelijke en psychische welbevinden van cliënten. Door de diensten en deskundigheden die de organisatie bezit, is Nicon Care in staat op een niet-verkokerde wijze naar de gezondheid, welzijn en de positie van mensen in de samenleving te kijken.

 

Nicon Care is een organisatie dat:

 • Kennis heeft van de samenleving
 • Analyses maakt van de ontwikkelingen in de samenleving
 • Onze cliënten actief adviseert
 • Onze werkzaamheden verrichten in de directe leefomgeving van het individu en zo kennis opdoet
 • Samenwerking zoekt met andere partijen in de wijk als meerwaarde om de visie in de praktijk vorm te geven
 • Met onze aanbod inspeelt op de vraag van de cliënt
 • Een goede organisatie en kwaliteit van thuiszorg
 • Een verzorgde en veilige omgeving creëert, waarbij:
  • u als cliënt centraal staat
  • deskundig en gemotiveerd personeel werkzaam zijn
  • de fysieke veiligheid en gezonde verzorging optimaal zijn
  • een goed personeelsbeleid, met aandacht voor de kwalitatieve ontwikkeling en deskundigheidsbevordering van het personeel
 • medezeggenschap en samenwerking met cliënten en medewerkers.

 

Wijkteams

De cliënten stellen het op prijs als er vaste of anders zo min mogelijk verschillende medewerkers de zorg verlenen. Om aan deze wens tegemoet te komen, werken wij met kleine wijkteams. Een wijkteam is een kleine groep medewerkers die de thuiszorg voor een vaste groep cliënten verzorgt. Onze wijkteams zijn in de volgende gebieden actief: Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Driemond en Weesp.