020 - 772 00 88 • info@niconcare.nl

Kwaliteitsbeleid

 

Het kwaliteitsbeleid is gericht op voortdurende aandacht voor cliëntgericht werken, denken en handelen. Maar het is ook gericht op kwaliteitsverbetering, gerichte plannen en het op peil houden van de kennis en motivatie van onze medewerkers.

Uitgangspunt voor onze zorgverlening zijn de normen voor verantwoorde zorg. Nicon Care zorgt er continue voor dat wij aan deze normen voldoen. Minimaal één keer per jaar meten wij de zorginhoudelijke aspecten en één keer per jaar wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden op deze website gepubliceerd.

Daarnaast toetsen wij regelmatig de kwaliteit van de zorgverlening aan de hand van verschillende sturingsvariabelen. Dit stelt ons in staat de kwaliteit van onze zorgverlening niet uit het oog te verliezen. Mede hierdoor is Nicon Care sinds 2014 ISO-gecertificeerd. Het ISO-certificaat geeft aan dat onze instelling aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg voldoet.