Kwaliteitsbeleid

 

Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over uw beleving van de ondersteuning die wij bieden, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Wij hebben bewust gekozen voor kleinschalige zorg en ondersteuning en gaan voor goede zorg dichtbij. ‘Goede zorg’ kunnen we verlenen door onze gemotiveerde medewerkers, onze open houding en ons regionaal werkgebied. Mede hierdoor is Nicon Care sinds 2014 HKZ-gecertificeerd en sinds 2023 ISO-gecertificeerd en toont aan dat Nicon Care aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg voldoet. De dagbesteding valt niet onder de scope van de ISO-certificering.

Ons kwaliteitsbeleid is gericht op voortdurende aandacht voor cliëntgericht werken, denken en handelen. Maar het is ook gericht op kwaliteitsverbetering en het op peil houden van de kennis en motivatie van onze medewerkers. Het uitgangspunt voor onze zorg en ondersteuning zijn de afspraken die wij met u maken. Deze afspraken moeten aan de normen voor verantwoorde zorg voldoen. Nicon Care zorgt er continue voor dat wij aan deze normen voldoen.

Twee keer per jaar laten wij een onafhankelijke cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Daarnaast toetsen wij regelmatig de kwaliteit van de zorgverlening aan de hand van verschillende sturingsvariabelen. Dit stelt ons in staat de kwaliteit van onze zorgverlening niet uit het oog te verliezen. Wij zijn trots zijn wij op de beoordeling die wij jaarlijks ontvangen. Op alle vlakken scoren wij gemiddeld een 8,5 of hoger. In vergelijking met eerdere jaren, is de tevredenheid gelijk gebleven. Ook op zorgkaartnederland.nl hebben wij een waardering van een 9.5. 

Wij onderschrijven het belang van het meten van de cliënttevredenheid en stimuleren onze cliënten om ons ook op landelijke vergelijkingssites, zorgkaartnederland.nl, te beoordelen.

 

Governance Code Zorg, Bestuursreglement en RvC reglement

Nicon Care heeft de bepalingen van de Zorgbrede Governance code geïntegreerd in haar statuten. Dit betekent onder meer dat er een Raad van Commissarissen is die toezicht houdt op de directie van Nicon Care. De bestuurder legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Vragen over onze statuten, het bestuursreglement en RvC reglement kunt u stellen aan het management via info@niconcare.nl of 020-7720088.