Privacybeleid

 

Nicon Care verleent op verschillende manieren thuiszorg aan cliënten. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonlijke gegevens is een recht van iedereen. Privacy is daarbij van essentieel belang. Het brengt de vertrouwensrelatie tussen de zorgprofessional en de cliënt tot uitdrukking. De cliënten, medewerkers en andere betrokkenen moeten kunnen vertrouwen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonlijke gegevens.

Het voorkomen van schendingen zijn van groot belang binnen de zorgverlening en binnen de werksfeer. Wij hebben daar de afspraken omtrent de privacy vastgelegd in het privacyreglement. De gedragscode “Privacy” maakt een vertaling van privacy naar de dagelijkse praktijk. Het geeft alle betrokkenen van Nicon Care richtlijnen voor handelen op het niveau van cliënten, medewerkers en organisatie. Deze gedragscode heeft niet de intentie compleet en allesomvattend te zijn, maar wel richtinggevend. Neem contact met ons op om de gedragscode in te zien.