Mantelzorg

In Nederland zorgen dagelijks ruim twee miljoen mensen voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid. Mantelzorg zijn partners, ouders, familieleden en vrienden die aan hun naaste met een chronische ziekte of beperking meer dan alledaagse zorg verlenen, vaak voor een lange en intensieve tijd.

Er wordt in de meeste gevallen emotionele steun en toezicht verleend, gevolgd door begeleiding bij het bezoeken van een arts of familie en huishoudelijke hulp. Complexe en intieme zorgvormen zoals persoonlijke verzorging en verpleging worden relatief weinig aan vrienden verleend, maar wel aan kinderen of de partner.

Uit onderzoek van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt dat mantelzorgers gemiddeld 5,1 jaar hulp bieden en daar ongeveer 20 uur per week tijd aan besteden. Verreweg de meeste mantelzorgers vinden de inzet volkomen vanzelfsprekend; zij bieden ondersteuning uit liefde en genegenheid. Een deel van de mantelzorgers heeft minder persoonlijke motieven. Zo speelt bij ongeveer een derde als motief mee dat men de hulpbehoevende buiten een tehuis wil houden.

 

Aanbod voor mantelzorgers 
Nicon Care biedt mantelzorgers verschillende mogelijkheden om hun taken te ondersteunen. voorbeelden hiervan zijn:

  • respijtzorg (dit is de tijdelijke en-/of volledige overname van de zorg van een mantelzorger om deze te ondersteunen, als er sprake is van overbelasting van de mantelzorg)
  • personenalarmering (cliënten krijgen ondersteuning via personenalarmering van Nicon Care. Personenalarmering geeft een gevoel van veiligheid)
  • ADL training (door de mantelzorg o.a. te trainen hoe zij op hun houding moeten letten tijdens de zorgmomenten, voorkomen wij uitval van de mantelzorg.)
  • dagbesteding en activiteiten (dagbesteding kan ingezet worden als respijtzorg. De mantelzorg wordt ontlast doordat de cliënt structureel één of meerdere dagdelen naar de dagbesteding gaat. De cliënt kan deelnemen aan allerlei activiteiten)

 

inzet vrijwilligers (om de mantelzorger te ontlasten kan de cliënt een vrijwilliger over de vloer krijgen die een praatje komt houden en een luisterende oor komt bieden).