Mantelzorg

In Nederland zorgen dagelijks ruim twee miljoen mensen voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid. Mantelzorg zijn partners, ouders, familieleden en vrienden die aan hun naaste met een chronische ziekte of beperking meer dan alledaagse zorg verlenen, vaak voor een lange en intensieve tijd. 

Er wordt in de meeste gevallen emotionele steun en toezicht verleend, gevolgd door begeleiding bij het bezoeken van een arts of familie en huishoudelijke hulp. Complexe en intieme zorgvormen zoals persoonlijke verzorging en verpleging worden relatief weinig aan vrienden verleend, maar wel aan kinderen of de partner.

 

Aanbod voor mantelzorgers 
Nicon Care biedt mantelzorgers verschillende mogelijkheden om hun taken te ondersteunen. voorbeelden hiervan zijn:

  • respijtzorg (dit is de tijdelijke inzet van huishoudelijke ondersteuning om een mantelzorger te ondersteunen, als er sprake is van overbelasting van de mantelzorg.
  • ADL training (door de mantelzorg o.a. te trainen hoe zij op hun houding moeten letten tijdens de zorgmomenten, willen wij overbelasting van de mantelzorger voorkomen)
  • dagbesteding en activiteiten (dagbesteding kan ingezet worden als respijtzorg. De mantelzorg wordt ontlast doordat de cliënt structureel één of meerdere dagdelen naar de dagbesteding gaat. De cliënt kan hier deelnemen aan allerlei activiteiten)


Aanbod van onze partners 

  • personenalarmering (cliënten krijgen ondersteuning via personenalarmering van Nicon Care. Personenalarmering geeft een gevoel van veiligheid)
  • inzet vrijwilligers via het Burennetwerk (om de mantelzorger te ontlasten kan het Burennetwerk een vrijwilliger inzet die u kan helpen met de boodschappen, kleine klusjes doen of een praatje komt houden en een luisterende oor bieden).
  • De Buurteams in Amsterdam kunnen u helpen met vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. 
  • De wijkteams in Almere vertegenwoordigen diverse zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk, zoals een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van MEE Samen, een Wmo-consulent, een opbouwwerker en een vrijwilligersconsulent. Samen met u zoeken zij naar praktische oplossingen en wijzen ze je, als dat nodig is, de weg naar professionele hulp.